O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Niepełnosprawni

Szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dziecko
 

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek Osłonowy          Dodatek mieszkaniowy

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania

Inne

Pamiętajmy o ogrodach
Seniorze Trzymaj Formę!


 

    

ZESPÓŁ WSPARCIA PRACY SOCJALNEJ


W maju 2005 r przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie powołany został Zespół Wsparcia Pracy Socjalnej .W jego skład wchodzą kierownik, zastępca kierownika,

Pracownicy socjalni, psycholog oraz konsultant rodzinny. Głównym zadaniem Zespołu jest analiza problemów społecznych w mieście, możliwości ich rozwiązywania, inicjowanie działań na rzecz środowiska lokalnego oraz wypracowywanie nowych form pracy socjalnej . Ponadto analizowane są i rozpatrywane szczególnie trudne przypadki indywidualne pod kątem zawierania kontraktów socjalnych.

Na jednym z pierwszych spotkań zespołu po przeanalizowaniu będących w posiadaniu Ośrodka materiałów podjęto decyzję, że działania Zespołu skierowane zostaną na osoby i grupy społeczne najbardziej narażone na wykluczenie społeczne tj. osoby z zaburzeniami psychicznymi , osoby w wieku poprodukcyjnym o niskich dochodach żyjące samotnie , osoby bezdomne, rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne. W ramach pomocy tym grupom podjęto decyzję o utworzeniu tzw. grup wsparcia skupiających osoby dotknięte tym samym problemem . Grupy wsparcia prowadzą pracownicy socjalni. Pierwsza grupą wsparcia utworzoną w październiku 2005 r. była grupa dla osób z zaburzeniami psychicznymi, która przyjęła później nazwę „Niezapominajka”. Kolejną grupa wsparcia która utworzona została w listopadzie 2005 r. była grupa osób w wieku poprodukcyjnym o nazwie „Tęcza”.

Trzecią grupą wsparcia uruchomioną w czerwcu 2006r była grupa dla kobiet –matek rodzin wielodzietnych.

Działania w stosunku do pozostałych grup tj. bezrobotnych i bezdomnych z uwagi na ograniczone możliwości kadrowe zostały odsunięte w czasie.
 

M. Sz