O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Stokrotki

Niepełnosprawni

Klub Integracji Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek mieszkaniowy
Dodatek energetyczny

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania






DANE ADRESOWE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. O. D. Tynieckiego 20
76 - 150 Darłowo
NIP: 669-15-81-007
REGON: 330033828

Telefon/fax:
sekretariat: (94) 314 67-76
601 532 783
691 518 347


Adres e-mail: mops@darlowo.pl
www.mops.darlowo.pl
 

KIEROWNICTWO:


Kierownik mgr inż. Waldemar Wieczorek

z-ca kier. mgr Maria Szafraniec


Przyjmowanie skarg i wniosków

we czwartki od g. 12:00 do g. 15:15


Wykaz Numerów Telefonów

 • 94 314 67 76 Sekretariat / FAX
   
 • 94 314 01 50 Pracownik socjalny (Beata Porębska, Grażyna Stawecka)
 • 94 314 01 51 Pracownik socjalny (Marta Łuczków, Edyta Kwiecień)
 • 94 314 01 52 Pracownik socjalny (Barbara Jędraszczyk, Dorota - Piosik Kunowska, Marta Stosik)
 • 94 314 01 54 - Świadczenia rodzinne
 • 94 314 01 55 - Fundusz alimentacyjny
 • 94 314 01 56 - Dodatki mieszkaniowe
 • 94 314 01 57 - Księgowość
 • 94 314 41 76 - Sekretariat