O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Stokrotki

Niepełnosprawni

Klub Integracji Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek mieszkaniowy
Dodatek energetyczny

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania
 

    Od dnia 16.11.2005 r., przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie działa Grupa Wsparcia Dla Osób Starszych „TĘCZA”. Projekt stworzyli i realizują pracownicy socjalni MOPS w Darłowie Marta Łuczków i Edyta Kwiecień. Do głównych zamierzeń realizowanych podczas spotkań, należy wymienić kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, integracje osób w wieku senioralnym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Grupa spotyka się co dwa tygodnie, korzystając z gościnnych progów darłowskiego MOPSu.
    Do form realizowanych przez „Tęczę”, należy dodać także wycieczki i spotkania z innymi grupami i stowarzyszeniami, głównie z terenu miasta oraz powiatu sławieńskiego. Warto zaznaczyć, że grupa wsparcia współdziała z dwoma innymi klubami spotkaniowymi, które także powstały i działają przy tutejszym ośrodku. Są to zrzeszające osoby niepełnosprawne i ich rodziny klub „Niezapominajka” oraz propozycja dla matek z rodzin wielodzietnych – grupa „Stokrotka”. Przykładem współdziałania i integracji środowisk, było wspólne uczestnictwo w jesiennym grzybobraniu, którego organizatorem było lokalne Koło Łowieckie „Odyniec”. Grupy uczestniczyły wspólnie w spotkaniu świątecznym. Członkowie grupy „Tęcza” zorganizowali także spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet, podczas którego sala prawie dosłownie „pękała w szwach” goszcząc prawie 70 osób. Poza uroczystościami okolicznościowymi, spotkania mają zazwyczaj charakter edukacyjny, dotyczą problemów, które dotykają osoby starsze. Dotychczas swoje prelekcje mieli pielęgniarki, strażnicy miejscy oraz policjanci. Obecnie grupa jest w trakcie realizacji programu pt. „Zatrzymać czas”, w ramach którego seniorzy przedstawiają swoje wspomnienia z pierwszych lat pobytu w powojennym Darłowie. Ta sentymentalna podróż w czasie otwiera nowe, nieznane karty historii naszego miasta. Ilustracją do opowieści, są poza wspomnieniami pionierów, zdjęcia i pamiątki.
    Zapraszamy wszystkich chętnych z terenu miasta Darłowa o udziału w spotkaniach i pracy Grupy Wsparcia Dla Osób Starszych „Tęcza”. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.

E. K, M. Ł.