O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Stokrotki

Niepełnosprawni

Klub Integracji Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek mieszkaniowy
Dodatek energetyczny

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania
USŁUGI OPIEKUŃCZE   O przyznanie usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS w Darłowie mogą ubiegać się osoby samotne, potrzebujące opieki z powodu długotrwałej choroby, inwalidztwa lub innych przyczyn wymagających pomocy ze strony osób trzecich. Ponadto w wyjątkowych sytuacjach może być również przyznana pomoc osobie posiadającą rodzinę, ale nie mogącej świadczyć opieki, np.: z powodu pracy lub złego stanu zdrowia.

    Usługi opiekuńcze niosą pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, takich jak:

  • pielęgnacja (higiena osobista osoby chorej),

  • czynności gospodarcze (zakupy, gotowanie, sprzątanie, opłaty).

    Ażeby zostały przyznane usługi opiekuńcze, należy złożyć do pracownika socjalnego w danym rejonie następujące dokumenty:

  • wniosek (pobrany w siedzibie MOPS),

  • zaświadczenie o dochodach za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

  • decyzja o rewaloryzacji rent i emerytur,

  • ksero dowodu osobistego,

  • wzór zaświadczenie, który wypełnia lekarz rodzinny.

    Po złożeniu w/w dokumentów pracownik socjalny przeprowadza wywiad w domu osoby potrzebującej pomocy.
Na tej podstawie osoba otrzymuje decyzję przyznającą pomoc w formie usług opiekuńczych.

     Czas trwania usług opiekuńczych ustala Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie, natomiast stawka godzinowa odpłatności została uchwalana przez Radę Miejską w Darłowie. Procent odpłatności jest zróżnicowany w przypadku osób samotnych i posiadających rodzinę.

R. K.