O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Stokrotki

Niepełnosprawni

Klub Integracji Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek mieszkaniowy
Dodatek energetyczny

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania
 


W dniu 18.12.2013r. członkowie Klubu „Niezapominajka” zostali obdarzeni paczkami świątecznymi ufundowanymi przez młodzież z Młodzieżowej Akademii Filantropa działającej przy Darłowskim Centrum Wolontariatu.

Klub „Niezapominajka” bardzo dziękuje Młodzieżowej Akademii Filantropa za prezent w formie grantu 1000zł. Z przeznaczeniem na paczki świąteczne.


Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Darłowie dziękujePaństwu: Annie Roszkowskiej i Arturowi Muzalewskiemu za dar w formie paczek świątecznych dla czwórki rodzeństwa z rodziny korzystającej z pomocy tut. Ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie dziękuje Panu Radnemu Rady Miejskij Darłowo za przekazanie trzem osobom ( rodzinom ) w okresie przedświątecznymkwot po200zł. Za które wskazane osoby korzystające z tut.Ośrodka zakupiły: odzież, węgiel i artykuły spożywcze.

 
 
 
 
 
 
 


W dniu 17.05.2013r. na stadionie miejskim w Darłowie odbył się kolejny Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych pod nazwą” Podajmy Sobie Ręce”. Organizatorami pikniku było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół na terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych w Darłowie , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, Burmistrz Miasta Darłowo oraz Starostwo Powiatowe w Sławnie. W pikniku wzięło udział ponad 600 osób. Przeprowadzono cztery konkursy: artystyczny, plastyczny, kulinarny oraz sportowy, gdzie 13 drużyn walczyło o Puchar Przechodni Starosty Sławieńskiego. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna, która reprezentowała GOPS Postomino, drugie miejsce ex aequo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie Darłowo oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie. Trzecie miejsce przypadło Warsztatom Terapii Zajęciowej „ AKSON” w Sławnie, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy w trakcie trwania imprezy otrzymali bezpłatnie zimne i gorące napoje, ciepły posiłek oraz ciasta i pączki.


 

Dnia 19.12.2011r. W stołówce Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi". W uroczystości udział wzięło 80 osób m.in. Burmistrz Miasta, przedstawiciele Rady Miasta oraz Księża Parafii Darłowskich. Spotkanie umilił występ jasełkowy dzieci z miejskiej świetlicy środowiskowej "Bezpieczna Przystań". Przy śpiewie kolęd akompaniował niezastąpiony Jan Schwarzlosse. 


 

*** FESTYN INTEGRACYJNY ***

W dniu 26 sierpnia 2011r. odbył się w Sławnie kolejny piknik integracyjny pod hasłem: „Piosenka jest dobra na wszystko”. Klub „Niezapominajka” w tym roku przygotował prezentację teatralną pt.; „Przygody Kapitana Łukasza w Krainie Motyli”, która została wysoko oceniona przez jury oraz uczestników pikniku. Scenariusz i muzykę do spektaklu napisał Pan Jan Schwarzlose. Przygotował również choreografię, a w jego poczynaniach dzielnie towarzyszyły Pani Beata Porębska i Gabriela Sidło- pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.


Przypominamy tytuły przedstawień, które Klub „Niezapominajka” wystawiał podczas poszczególnych pikników integracyjnych:
1. 2006r. Piknik Integracyjny w Postominie „Żegnaj Książę”
2. 2007r. Piknik Integracyjny w Darłowie „Serce z bursztynu”
3. 2008r. Piknik Integracyjny w Podgórkach „Biuro pracy”
4. 2009r. Piknik Integracyjny w Sławnie „Kosmiczne Rzodkiewki”
5. 2010r. Piknik Integracyjny w Podgórkach „Straszek w sklepie z zabawkami”
6. 2011r. Piknik Integracyjny w Sławnie „Przygody Kapitana Łukasza w Krainie Motyli”

 
   

 


W dniu 15.12.2010 o godz. 10 odbyło się spotkanie opłatkowe w stołówce PKPS w Darłowie klubu "Niezapominajka" dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i przyjaciół oraz stowarzyszenia "Otwarte drzwi" na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działającym przy MOPS Darłowo.. Na spotkanie przybyli zaproszenie goście: Burmistrz Miasta p. A. Klimowicz, Przewodniczący rady Miasta Z. Grosz, ojciec senior Stefan Malandy oraz pracownicy socjalni MOPS. Spotkanie uświetnił występ Klubu "Niezapominajka" przedstawieniem "straszek w sklepie z zabawkami"

 

 

 


 


 

*** ODBYŁ SIĘ KOLEJNY FESTYN INTEGRACYJNY ***

    W dniu 15 maja 2008 w Podgórkach, gm. Malechowo pod patronem Starosty sławieńskiego odbył się Festyn Integracyjny pn. ,,Łączymy Siły i Serca’’. Brały w nim udział osoby niepełnosprawne wraz z rodzicami i opiekunami z powiatu sławieńskiego. Jedenaście drużyn rywalizowało w trzech konkurencjach: prezentacji artystycznej, zawodach sportowych i konkursie plastycznym.

    Pierwsze miejsce w prezentacji artystycznej zajął Klub Osób Niepełnosprawnych Psychicznie Ich Rodzin i Przyjaciół ,, Niezapominajka’’, który działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie. Klub przedstawił spektakl pt. ,,Biuro Pracy’, do którego tekst napisała Pani Elżbieta Gagjew, natomiast muzykę skomponował Pan Jan Schwarzlose.

    W ogólnej rywalizacji zwyciężyło Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę ze Sławna, które w przyszłym roku będzie gospodarzem Kolejnego Festynu Integracyjnego.

B. P., M. S.


Grupa wsparcia "Niezapominajka"

    W 2005 roku z inicjatywy pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie została utworzona grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z czasem grupa przekształciła się i obecnie działa jako Klub Osób Niepełnosprawnych Psychicznie Ich Rodzin i Przyjaciół “Niezapominajka”. Aktualnie Klub liczy 32 osoby w wieku od 16 do 56 lat.

   Członkowie Klubu spotykają się w każdą środę, na przemian w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Darłowskim Ośrodku Kultury. Zajęcia w DOK prowadzi pan Jan Schwarzlose, nauczyciel muzyki. Uczestnicy spotkań uczą się m.in. rozpoznawać tańce narodowe, przygotowują się również do występu w organizowanych co roku Powiatowych Piknikach Integracyjnych. Klub już dwukrotnie uczestniczył w Piknikach, zajmując I miejsce w 2006r. w Postominie i II miejsce w 2007 r. w Darłowie. Teksty do wystawianych sztuk są autorstwa pani Elżbiety Gagjew, natomiast muzykę komponuje pan Jan Schwarzlose.

   Zajęcia w MOPS prowadzą pracownicy socjalni panie Beata Porębska i Marta Styczeń. Podczas tych spotkań uczestnicy wykonują m.in. prace plastyczne, ostatnio dzięki współpracy z panią Moniką Ferką – plastykiem – poznają nowe techniki. Klub wychodzi również poza Ośrodek. Dzięki współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Ludzi Cierpiących Na Padaczkę ze Sławna członkowie Klubu zwiedzili Malbork, Toruń i Warszawę, dla wielu z nich były to pierwsze wyjazdy w życiu. Koło Łowieckie “Odyniec” już dwukrotnie pomogło w zorganizowaniu grzybobrania połączonego z ogniskiem, właściciele ZPH “Darpol” w Barzowicach umożliwili zwiedzanie swojego zakładu, zapewniając poczęstunek, członkowie Klubu gościli również w Placówce Straży Granicznej, gdzie zapoznali się z jej działalnością, obejrzeli sprzęt , pojazdy i pokaz wyszkolonego psa. Wszystkie wymienione wyżej wyjścia możliwe były dzięki bezinteresownej pomocy zaangażowanych w to osób i dostarczyły uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Przede wszystkim jednak powstanie Klubu pozwoliło uczestnikom na nawiązanie wielu znajomości a nawet przyjaźni, na inne niż dotychczas spędzanie czasu oraz rozwijanie różnego rodzaju zainteresowań i odkrycie swoich zdolności.

   Osoby, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach Klubu mogą skontaktować się z pracownikami socjalnymi B.Porębską lub M. Styczeń w siedzibie MOPS przy ul. Tynieckiego 20, pokój nr 13, lub telefonicznie- 094 314 67 76.

B. P., M. S.