O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Stokrotki

Niepełnosprawni

Klub Integracji Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek mieszkaniowy
Dodatek energetyczny

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania


I N F O R M A C J A


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie informuje, że od 1 czerwca 2007 roku w siedzibie Ośrodka przy ul. O. D. Tynieckiego 20 rozpoczął działalność

PUNKT KONSULTACYJNO- INFORMACYJNY DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Działalność Punktu adresowana jest do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

Pracownik w/w Punktu udziela informacji niezbędnych do uzyskania wymaganej pomocy i wsparcia w zakresie , m. innymi:

- likwidacji barier architektonicznych i technicznych,
- turnusów rehabilitacyjnych,
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
- uprawnień w podróży,
- ulg podatkowych.

Uzyskanie informacji w w/w zakresie umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobom niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie oraz kontakt z otoczeniem.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny czynny jest w każdy wtorek w godzinach od 14,00 do 15,00 – pokój nr 14.

Kontakt telefoniczny : Nr 094-314-67-76 z Panią Grażyną Stawecką – st. pracownikiem socjalnym.

G. S.