O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Stokrotki

Niepełnosprawni

Klub Integracji Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek mieszkaniowy
Dodatek energetyczny

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania


Przepisy, na podstawie których funkcjonuje nasza placówka:


 • ustawa z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tj. z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami)
 • ustawa z dn. 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535 z późn. zmianami)
 • ustawa z dn. 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. nr 122, poz. 1143 z późn. zmianami)
 • ustawa z dn. 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 371 z późn. zmianami)
 • ustawa z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zmianami)
 • ustawa z dn. 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493 z późn. zmianami)
 • ustawa z dn. 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
 • ustawa z dn. 21.06.2002 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734 z późn. zmianami)
 • ustawa z dn. 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
 • ustawa z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)
 • ustawa z dn. 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 264, poz. 1027 z późn. zm.)