O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Niepełnosprawni

Szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dziecko

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek Osłonowy          Dodatek mieszkaniowy

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania

Inne

Pamiętajmy o ogrodach...

Seniorze Trzymaj Formę!

 

Przepisy, na podstawie których funkcjonuje nasza placówka:


 • ustawa z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tj. z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami)
 • ustawa z dn. 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535 z późn. zmianami)
 • ustawa z dn. 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. nr 122, poz. 1143 z późn. zmianami)
 • ustawa z dn. 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 371 z późn. zmianami)
 • ustawa z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zmianami)
 • ustawa z dn. 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493 z późn. zmianami)
 • ustawa z dn. 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
 • ustawa z dn. 21.06.2002 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734 z późn. zmianami)
 • ustawa z dn. 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
 • ustawa z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)
 • ustawa z dn. 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 264, poz. 1027 z późn. zm.)