O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Stokrotki

Niepełnosprawni

Klub Integracji Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek mieszkaniowy
Dodatek energetyczny

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania


   Od 28 VI 2006 roku działa przy MOPS grupa wsparcia dla rodzin wielodzietnych "Stokrotki". W spotkaniach grupy biorą udział głównie matki z dziećmi. Spotkania odbywają się przeważnie jeden raz w miesiącu. Celem takich spotkań jest wspólne rozwiązywanie problemów, z jakimi borykają się rodziny wielodzietne, wspólna integracja.

   Odbywają się prelekcje na temat zdrowia, zagrożeń płynących ze środowiska m.in. problemy narkomanii, alkoholizmu w śród dzieci i młodzieży. Grupa uczestniczy w spotkaniach okolicznościowych, takich jak Dzień Matki, Dzień Dziecka, wyjścia do kina.

     Grupy wsparcia prowadzą pracownicy socjalni p. Dorota Piosik - Konowska i
p. Barbara Jędraszczyk

      Serdecznie zapraszamy do udziału w grupie. 
 

B. J.