O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Niepełnosprawni

Szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dziecko

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek Osłonowy          Dodatek mieszkaniowy

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania

Inne

Pamiętajmy o ogrodach...

Seniorze Trzymaj Formę!

 

Darłowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego w latach 2013 i 2014 - w roku 2013 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Numer ogłoszenia: 246422 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

<<ogłoszenie>>
<<specyfikacja>>

<<zawiadomienie o wyborze>>


Darłowo: Świadczenie usług asystenta rodziny dla uczestników projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego w latach 2013 i 2014 - w roku 2013 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Numer ogłoszenia: 190326 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

<<ogłoszenie>>
<<specyfikacja>>

<<zawiadomienie o wyborze>>


Ogłoszenie o zamówienie

Przedmiot zamówienia:

Organizacja szkoleń oraz zabiegów rehabilitacyjnych  dla osób bezrobotnych , niepracujących ,bądź pracujących zagrożonych wykluczeniem społecznym     w ramach  projektu systemowego  „Szansa na rozwój” realizowanego w 2012 roku  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie w 2012 roku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Numer ogłoszenia: 256250 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012

<<ogłoszenie>>
<<specyfikacja>>

<<zawiadomienie o wyborze>>


Darłowo: Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla osób bezrobotnych , niepracujących ,bądź pracujących zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego w 2012 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Numer ogłoszenia: 195990 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

<<ogłoszenie>>
<<specyfikacja>>

<<zawiadomienie o wyborze>>


 

Darłowo: Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 29 osób w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego w 2012 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Numer ogłoszenia: 134684 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

<<ogłoszenie>>
<<specyfikacja>>

<<zawiadomienie o wyborze>>


Darłowo: Przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.
Numer ogłoszenia: 395434 - 2011; data zamieszczenia: 24.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

<<ogłoszenie>>
<<specyfikacja>>

<<unieważnienie>>


Darłowo: Zorganizowanie zajęć terapii rehabilitacyjno-ruchowej na basenie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie w 2011 roku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Numer ogłoszenia: 159070 - 2011; data zamieszczenia: 15.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

<<ogłoszenie>>
<<specyfikacja>>

<<zawiadomienie o wyborze>>


 

Darłowo: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych i turnusu rehabilitacyjnego w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie w 2011 roku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Numer ogłoszenia: 105590 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

<<ogłoszenie>>
<<specyfikacja>>

<<zawiadomienie o wyborze>>


Darłowo: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Numer ogłoszenia: 152624 - 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

<<ogłoszenie>>
<<specyfikacja>>

<<zawiadomienie o wyborze>>


 

Darłowo: Przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.
Numer ogłoszenia: 101862 - 2010; data zamieszczenia: 12.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

<<ogłoszenie>>
<<specyfikacja>>

<<zawiadomienie o wyborze>>


 Darłowo: Przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku w formie obiadów podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie w stołówce na terenie Darłowa w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w ilości nieprzekraczającej 90.000 posiłków.
Numer ogłoszenia: 410296 - 2010; data zamieszczenia: 15.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

<<ogłoszenie>>
<<specyfikacja>>

<<zawiadomienie o wyborze>>


Darłowo: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Numer ogłoszenia: 134952 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

<ogłoszenie>>
<<specyfikacja>>

<zawiadomienie o wyborze>>