O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Niepełnosprawni

Szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dziecko

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek Osłonowy          Dodatek mieszkaniowy

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania

Inne

Pamiętajmy o ogrodach...

Seniorze Trzymaj Formę!

  

    

PAMIĘTAJMY O OGRODACH ...


  Od  dnia  18.10. 2019 r. do 25.10.2019 r. odbywały się  w Świetlicy Środowiskowej  „Bezpieczna Przystań” zajęcia socjoterapeutyczne  dla dzieci i młodzieży w formie treningu gdzie szukać pomocy w chwili doznania  przemocy lub  będąc świadkiem przemocy, oraz  jak mówić o rzeczach bolesnych i przykrych w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminę Miasto Darłowo pn.: „ Pamiętajmy o ogrodach......”

 

 

  W  poniedziałek 28.10.2019 r. odbył się spektakl teatralny pt. „ Sny” wystawiany przez grupę teatralną p.n .” Teatr w Kinie” w ramach  Programu Osłonowego  „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego przez   Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminę Miasto Darłowo  pn.: „ Pamiętajmy o ogrodach......”

 

 

 

Harmonogram spotkań w ramach Programu Osłonowego

„Wspieranie  Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”  pn.: „ Pamiętajmy o ogrodach......”
w miesiącu październik  2019 roku

 

 

Lp

Data

Spotkanie

Miejsce

1

18.10.2019

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Świetlicy Środowiskowej  „Bezpieczna Przystań „

Świetlica Środowiskowa „Bezpieczna Przystań” w Darłowie

2

22.10.2019

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Świetlicy Środowiskowej  „Bezpieczna Przystań „

Świetlica Środowiskowa „Bezpieczna Przystań” w Darłowie

3

23.10.2019

Mamo ,tato ja dorastam – spotkanie rodziców dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej „Bezpieczna Przystań” w Darłowie – zajęcia przełożone z m-ca IX 2019 z powodu choroby prowadzącego

Świetlica Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                w Darłowie

4

25.10.2019

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Świetlicy Środowiskowej  „Bezpieczna Przystań „

Świetlica Środowiskowa „Bezpieczna Przystań” w Darłowie

5

 

Mediacje rodzin

Świetlica Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie

6

28.10.2019

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Urząd Miejski

7

 

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej „Bezpieczna Przystań” w Darłowie

Świetlica Środowiskowa „Bezpieczna Przystań” w Darłowie

 


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

mieszkańców miasta Darłowa, przedstawicieli partnerów realizowanego zadania  p.n „ Pamiętajmy o ogrodach...” oraz  liderów środowiskowych,

         DO UDZIAŁU W  SPOTKANIU W DNIU 11.06.2019 R. O GODZ. 10:00

SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE


 Miasto Darłowo pozyskało środki w kwocie w kwocie 24840,00 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu p.n.: „Pamiętajmy o ogrodach” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019. Wkład własny miasta to kwota: 12000,00 zł.


Realizatorem działań jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, który po raz pierwszy podjął działania w zakresie rozeznania zjawiska przemocy i ograniczenia jego skutków. Podjęte działania będą nakierowane na  m.in. zintegrowanie  a także dostarczenie  wiedzy wszystkim osobom  pośrednio i bezpośrednio zaangażowanym w pomaganie. Poprzez  udział w projekcie chcemy zmienić postawę bierności osób zagrożonych przemocą  i  wyposażyć w wiedzę aby przeciwstawić się przemocy w rodzinie.
 

Spotkania będą odbywały się m.in. w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie,  w szkołach oraz w siedzibie Urzędu Miasta Darłowo . Informację na temat projektu można uzyskać na stronie MOPS Darłowo, ul. Tynieckiego 20 : www.mops.darlowo.pl, lub pod numerem telefonu: 94-314-67-76 ,  94 314 01 50.


 

B. P.