O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Stokrotki

Niepełnosprawni

Klub Integracji Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek mieszkaniowy
Dodatek energetyczny

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania

Inne

Pamiętajmy o ogrodach...
 

    

PAMIĘTAJMY O OGRODACH ...


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

mieszkańców miasta Darłowa, przedstawicieli partnerów realizowanego zadania  p.n „ Pamiętajmy o ogrodach...” oraz  liderów środowiskowych,

         DO UDZIAŁU W  SPOTKANIU W DNIU 11.06.2019 R. O GODZ. 10:00

SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE


 Miasto Darłowo pozyskało środki w kwocie w kwocie 24840,00 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu p.n.: „Pamiętajmy o ogrodach” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019. Wkład własny miasta to kwota: 12000,00 zł.


Realizatorem działań jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, który po raz pierwszy podjął działania w zakresie rozeznania zjawiska przemocy i ograniczenia jego skutków. Podjęte działania będą nakierowane na  m.in. zintegrowanie  a także dostarczenie  wiedzy wszystkim osobom  pośrednio i bezpośrednio zaangażowanym w pomaganie. Poprzez  udział w projekcie chcemy zmienić postawę bierności osób zagrożonych przemocą  i  wyposażyć w wiedzę aby przeciwstawić się przemocy w rodzinie.
 

Spotkania będą odbywały się m.in. w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie,  w szkołach oraz w siedzibie Urzędu Miasta Darłowo . Informację na temat projektu można uzyskać na stronie MOPS Darłowo, ul. Tynieckiego 20 : www.mops.darlowo.pl, lub pod numerem telefonu: 94-314-67-76 ,  94 314 01 50.


 

B. P.