O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Niepełnosprawni

Szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dziecko

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek Osłonowy          Dodatek mieszkaniowy

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania

Inne

Pamiętajmy o ogrodach...

Seniorze Trzymaj Formę!

 


TERMINY WYPŁAT


Terminy wypłat w PKOBP


!!! (dowolny punkt kasowy oraz Agencje PKO) !!!

 

Wypłaty będą dokonywane na podstawie
Dowodów Osobistych w kasie banku.

Wypłaty przyznanych świadczeń NALEŻY dokonywać w terminach podanych na stronie.

 

*** PRZYPOMINAMY ***

Przed pobraniem wypłat należy ODEBRAĆ DECYZJĘ

 

<<TERMINY WYPŁAT (do pobrania)>>


 

ZAPYTANIA OFERTOWE

(aktualne zapytania ofertowe są dostępne na stronie BiP)


ZAPYTANIE OFERTOWE
Zorganizowanie wycieczki do Pragi i Drezna dla 9 matek dzieci niepełnosprawnych wraz dziećmi - Beneficjentów projektu systemowego „ Szansa na rozwój” realizowanego w 2014 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przeprowadzenie Kursu obsługi komputera z kasą fiskalną dla 4 osób - Beneficjentów projektu systemowego „ Szansa na rozwój” realizowanego w 2014 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE
zabiegów rehabilitacyjnych dla 9 matek dzieci niepełnosprawnych - Beneficjentów projektu systemowego „ Szansa na rozwój” realizowanego w 2014 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 10 beneficjentów projektu systemowego „ Szansa na rozwój” realizowanego w 2014 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. świadczenia usług z zakresu - warsztatów nauki planowania udanego życia dla 17 beneficjentów

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. świadczenia usług z zakresu - kursu samoobrony dla 9 osób, matek dzieci niepełnosprawnych.


ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. świadczenia usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej dla 20 osób bezrobotnych, niepracujących, bądź pracujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. świadczenia w roku 2014 usług asystenta rodziny dla 10 uczestników

 


 

KOMUNIKAT


   Przestawiamy Państwu Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Załącznik 1.